Express-Miejski.pl

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.

urzędy i organizacje

 • Dane kontaktowe
  Aleja Niepodległości 1
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel. (74) 8165 100
  fax. (74) 8165 131

  www: zabkowice.sr.gov.pl
  email: srz@post.pl
 • Informacje o firmie
  Otwarte:
  od wtorku do piątku
  w godz. od 730 do 1530,

  poniedziałek
  w godz. od 730 do 1800
 • Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 roku Nr 180 poz. 1508 ze zm.).

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich jest sądem powszechnym i stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 78 poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98 poz. 1070 ze zm.), a ponadto w szczególności: Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku (Dz.U. 07.38.249), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 roku Nr 5 poz. 22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z 2002 roku Nr 187 poz. 1564 ze zm.).
 
Właściwość terytorialna i kompetencje
 
Do właściwości Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich należy rozpoznawanie w I instancji określonych przepisami proceduralnymi spraw z zakresu prawa cywilnego, z zakresu prawa karnego i wykroczeń, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, z zakresu prawa pracy, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego i prowadzenia ksiąg wieczystych, w tym Wydział VI - Sąd Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu - rozpoznaje sprawy określone w art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98 poz. 1070 ze zm.).
 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich terytorialnie właściwy jest dla gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty

Mapa

 • powrót
 •  
 • liczba wyświetleń: 7604

Ostatnio dodane firmy

zobacz więcej

Uzupełnij dane firmy

REKLAMA


REKLAMA