Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-08-06 do 2019-08-23

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 02.08.2019 r. 

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 245/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Młyńskiej 4/5.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 02.08.2019 roku do dnia 23.08.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA