Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-06-27 do 2019-07-18

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

  •  Zarządzeniem Nr 181/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 259.
  •  Zarządzeniem Nr 182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 263.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 27.06.2019 roku do dnia 18.07.2019 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA