Express-Miejski.pl

Obwieszczenie starosty ząbkowickiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Powiat Ząbkowicki

Obwieszczenie starosty ząbkowickiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-07-10 do 2018-07-24

STAROSTA ZĄBKOWICKI WB.6740.171.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej „Budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich".

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.)

obwieszcza się,

że w dniu 04.07.2018r., na wniosek Gminy Ząbkowice Śląskie reprezentowanej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Wdowiaka, została wydana decyzja Nr 266/2018 (znak: WB.6740.171.2018.ŁS) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Budowie drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich", na działkach nr: 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, obręb Sadlno, AM-14

Z treścią decyzji Nr 266/2018 z dnia 04.07.2018r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać siew siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. - Wydział Budownictwa, ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie, pokój 204, w godzinach pracy Urzędu.

Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Starosta ząbkowicki 

Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA