Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb Centrum o pow. 0.0254 ha

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb Centrum o pow. 0.0254 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-07 do 2017-09-11

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/5 AM-10 obręb Centrum o powierzchni 0.0254 ha. 

 

Przetarg ograniczony jest ze względu na brak dostępu do drogi publicznej dla w/w nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2017 roku o godz. 10.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 - pokój nr 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 600,00 zł. - na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 95330004 2001 0009 8645 0005 –  do dnia 5 września 2017 roku.

- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 5 września 2017 roku 

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA