Express-Miejski.pl

Zarządzeniem Nr 122/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Powiat Ząbkowicki

Zarządzeniem Nr 122/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-05-04

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 122/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o pow. 2,2 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 402,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 13.04.2017 r. do dnia 04.05.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA