Express-Miejski.pl

Ruszył nabór wniosków o dotacje na budowę studni

Ruszył nabór wniosków o dotacje na budowę studni fot.: UMiG Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dotacji w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa.

Ogłoszenie naboru to efekt podjętej w listopadzie ubiegłego roku uchwały, w której określono zasady otrzymania dotacji i kwotę. O wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się mieszkańcy (a także osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy), którzy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i stosownymi przepisami prawa wodnego oraz geologicznego na własny koszt wybudują indywidualne ujęcie wody. Dotacja będzie przyznawana na podstawie udokumentowanych rachunków i faktur w wysokości 50 proc. wartości brutto poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

Warunki otrzymania dotacji:

1. Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadniony lub

2. Brak możliwości poboru wody z istniejącego wyeksploatowanego ujęcia wody zlokalizowanego na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody.

3. Dofinansowanie na zasadach określonych niniejszą uchwalą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie uchwały.

4. Ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu indywidualnego ujęcia wody wraz z elementami służącymi do podłączenia ujęcia do budynku mieszkalnego.

Dofinasowaniu nie podlegają:

1. Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

2. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

3. Indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje sieć wodociągowa.

Termin, miejsce i sposób składania Wniosków o udzielnie dotacji celowej:

1) Wniosek i sprawozdanie stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, ul.1 Maja 15, Ząbkowice Śląskie.

2) Wnioski można składać od dnia 09 stycznia 2019 roku do 10 lutego 2019 roku (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Przez datę złożenia Wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich, ul. 1 Maja 15, lub przesłać na  adres: Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji celowej można uzyskać w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, pok. 16 lub pod numerami telefonów: 74 8  165 330, 74 8 165 367.

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Ząbkowice Śląskie [POBIERZ]

2. Wniosek o udzielnie dotacji [POBIERZ]

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA